Privacybeleid

1. Inleiding
1.1. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van onze website. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
1.2. Dit beleid is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van onze websitebezoekers en servicegebruikers; met andere woorden, wanneer wij het doel van de verwerking en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.
1.3. Wij gebruiken cookies op onze website. Bij het gebruik van onze website zullen wij u vragen om in te stemmen met het gebruik van cookies.
1.4. In dit beleid verwijst ”wij”, ”ons” en ”onze” naar Kapsalonculture.nl.
1.5. U kunt contact met ons opnemen via deze link

2. Persoonlijke informatie
2.1 Wij verzamelen persoonlijke informatie voor verschillende zakelijke doeleinden wanneer u gebruik maakt van onze website en diensten. Deze informatie is nodig bij het verstrekken van abonnementen, het verwerken van bestellingen, het communiceren met gebruikers, het creëren en verbeteren van onze producten en diensten, het voorstellen van aanvullende of andere producten of diensten en het beschermen van onze rechten en eigendommen. Informatie kan rechtstreeks van u worden ontvangen of worden verkregen door het gebruik van cookies of andere soortgelijke technieken die uw interacties bijhouden.
2.2 Alle persoonlijke informatie of inhoud die u vrijwillig online openbaar maakt, wordt publiekelijk beschikbaar en kan worden verzameld en gebruikt door andere gebruikers. Dit omvat maar is niet beperkt tot gebruikersnamen, profielen, opmerkingen en berichten.

3. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
3.1. Uw informatie kan worden gebruikt om met u in contact te komen, onze website, producten en diensten te exploiteren, onze website te ondersteunen en te verbeteren, intern onderzoek uit te voeren, de aan u aangeboden inhoud, producten, diensten en advertenties te personaliseren.
3.2. Wij kunnen gegevens verwerken die betrekking hebben tot uw gebruik van onze website en onze diensten. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en de diensten te analyseren. De rechtsgrondslag is uw toestemming en ons gerechtvaardigd belang om onze website en diensten te monitoren en te verbeteren.
3.3. Wij kunnen gegevens verwerken die worden gebruikt om uw account aan te maken. Deze gegevens kunnen uw accountnaam, e-mailadres en naam omvatten. Deze gegevens worden rechtstreeks door u verstrekt bij registratie met uw uitdrukkelijke toestemming. De accountgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van onze website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het maken van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website.
3.4. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken die worden verstrekt in de loop van het gebruik van onze diensten. De dienstgegevens kunnen het tijdstip, de frequentie en het patroon van het gebruik van de dienst omvatten. De bron van de dienstgegevens bent u. De gegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van de website, het verlenen van onze diensten, het waarborgen van de veiligheid van onze website en diensten, het maken van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij een goede administratie van onze website.
3.5. Wij kunnen gegevens verwerken die u ter publicatie op onze website of via onze diensten plaatst. De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een dergelijke publicatie mogelijk te maken en om onze website en diensten te beheren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang van een goede administratie van onze website.
3.6. Naast de bovengenoemde doeleinden van dataverwerking, kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

4. Verwijderen en bewaren van persoonsgegevens
4.1 Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of meerdere doelen worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.
4.2 Wij zullen uw persoonsgegevens als volgt bewaren en verwijderen: (1) Profielgegevens die persoonsgegevens bevatten worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij u verzoekt om deze te verwijderen. (2) Cookiegegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard.
4.3 Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

5. Waarom wij cookies gebruiken
5.1 Authenticatie: wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt terwijl u door onze website navigeert.
5.2 Status en sessie: wij gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website en om uw sessie te beheren.
5.3 Functionaliteit: wij gebruiken cookies om sommige van uw voorkeuren op te slaan die de functionaliteit van de website beïnvloeden.
5.4 Veiligheid: wij gebruiken cookies als onderdeel van de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens en om onze website en diensten in het algemeen te beschermen.
5.5 Reclame: wij gebruiken cookies om ons te helpen advertenties weer te geven die voor u relevant zijn.
5.6 Analyse: wij gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.
5.7 Cookie toestemming: wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies op te slaan.

6. Het gebruik van cookies
6.1 Onze dienstverleners gebruiken cookies en deze cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.
6.2 Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/.

7. Het beheren van cookies
7.1 Browsersgeven u gewoonlijk de mogelijkheid om cookies te weigeren en te verwijderen. De manierom dit te doen verschilt van browser tot browser en van versie tot versie. Informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u vinden op de instellingenpagina van uw huidige browser.

8. Wijzigingen in het privacybeleid
8.1 Wij kunnen de voorwaarden in ons privacybeleid wijzigen of aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving.
8.2 Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze zijn geplaatst
8.3 Wijzigingen zullen worden doorgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
8.4 Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord en stemt u in met het privacybeleid

Deel je liefde voor kapsalon